การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.เกียรงศักดิ์  ศรีสมบัติ  รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

dsc_7944 dsc_7947 dsc_7950 dsc_7952 dsc_7953 dsc_7958 dsc_7962 dsc_7969 dsc_7971 dsc_7976 dsc_7982 dsc_7985 dsc_7986 dsc_7987 dsc_7993 dsc_8002 dsc_8011 dsc_8012 dsc_8024 dsc_8031 dsc_8038 dsc_8040 dsc_8052 dsc_8054 dsc_8065 dsc_8069