โครงการส่งเสริมลักษณะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โครงการส่งเสริมลักษณะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ด้วยเทคนิค Integrated Inquiry based learning and STEM for Science Education  

dsc_8128 dsc_8127 dsc_8123 dsc_8116 dsc_8114 dsc_8112 dsc_8110 dsc_8108 dsc_8106 dsc_8103 dsc_8102 dsc_8096 dsc_8095 dsc_8090 dsc_8088 dsc_8087 dsc_8083