คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบหมวกและเสื้อแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 4  พฤศจิกายน  2564 เวลา 13.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานพิธีมอบหมวกและเสื้อแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์  ชั้นปีที่ 3  ประจำปี 2564  ณ  ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมพิธีครั้งนี้ด้วย  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดาริณี สุวภาพ  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน รวมถึงอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ บุคลากร ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีอย่างชื่นชมยินดีผ่านระบบออนไลน์