มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดการประชุมโครงการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.39 น. ณ  ห้องประชุมกันเกรา  ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ  ราชภัฏกรีนวิว  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. เฉลย  ภูมิพันธ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เข้าร่วมประชุม  โดยก่อนการประชุมท่านอธิการบดีได้มอบพระนาคปรกเมืองไพร และมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการต้อนรับ  นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด , นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม , นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และร่วมยินดีกับนางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ในการประชุมโครงการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  และแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565   โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้รองอธิการบดีแต่ละฝ่าย  ได้รายงานผลการดำเนินงานที่ได้รับผิดชอบต่อที่ประชุม พร้อมด้วยผู้นำนักศึกษา  ซึ่งได้ให้ข้อมูลที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อทางจังหวัดร้อยเอ็ด และที่ประชุมด้วย