รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.รอ นำรองอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 09.09 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี    โดยมีรองอธิการบดี  ผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากร นักศึกษา  ร่วมกิจกรรม ณ อาคารหอประชุม  60 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ซึ่งท่านประธานได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล  พร้อมนำรองอธิการ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี อละเพลงสดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียงกัน