โครงการเปิดโลกทัศน์  ชะอำ – กาญจนบุรี  ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดเพชรบุรี

dsc_8587

dsc_8592 dsc_8602 dsc_8604 dsc_8608 dsc_8627 dsc_8630 dsc_8635 dsc_8637 dsc_8639 dsc_8643 dsc_8653 dsc_8692 dsc_8695 dsc_8697 dsc_8721dsc_8726 dsc_8730 dsc_8731 dsc_8733 dsc_8736 dsc_8798 dsc_8800 dsc_8804 dsc_8816  dsc_8882 dsc_8884 dsc_8888 dsc_8890 dsc_8912 dsc_8914