การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดdsc_9321

dsc_9267 dsc_9274 dsc_9275 dsc_9284 dsc_9286 dsc_9293 dsc_9303 dsc_9304 dsc_9307 dsc_9317 dsc_9319  dsc_9331 dsc_9345 dsc_9350 dsc_9357 dsc_9367 dsc_9371 dsc_9372 dsc_9375 dsc_9381 dsc_9387 dsc_9402 dsc_9408 dsc_9410 dsc_9412 dsc_9415 dsc_9419 dsc_9425