วันที่ 17 สิงหาคม 2565  เวลา 09.09น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานพิธีเปิดงาน“RERU เปิดโลกวิชาการและวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีท่านประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม จังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร ภายในงานมีการแสดงโชว์ทักษะทางวิชาการด้านภาษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  พิธีรับมอบทุนสนับสนุนศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพโครงการจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์  และทุนส่งเสริมการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบทุนโดยสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ บริษัทอัลลาซิซ นายแพทย์ทรงพล ไชยแสง นายแพทย์ธนาธิป  สายืน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย  พงษ์แก้ว  เป็นผู้มอบทุนการศึกษาแทน โดยมีนักศึกษาเข้ารับทุนจำนวน 26 ราย

Share via
Copy link
Powered by Social Snap