วันที่ 19 พฤษภาคม  2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการจัดการหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์และคณบดีคณะวิทยาศสาสตร์และศิลปศาสตร์ หน่วยเลือกตั้งที่ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ตึก 9 ชั้น)

dsc_9752

dsc_9614 dsc_9617 dsc_9627 dsc_9630 dsc_9637 dsc_9640 dsc_9641 dsc_9643 dsc_9647 dsc_9650 dsc_9654 dsc_9659 dsc_9661 dsc_9663 dsc_9667 dsc_9673 dsc_9676 dsc_9677 dsc_9679 dsc_9682 dsc_9684 dsc_9687 dsc_9691 dsc_9694 dsc_9706 dsc_9709 dsc_9716 dsc_9724 dsc_9737 dsc_9748  dsc_9754 dsc_9756 dsc_9772 dsc_9777