วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.19 น. ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทน อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์  จำนวน 10 รูป  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี”ในหลวง รัชกาลที่ 9” พร้อมด้วย รองอธิการบดี  คณบดี  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก