วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.49 น. ณ ศาลากลางบ้านโคกกุง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทน อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จิตอาสาพระราชทาน ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีผู้นำชุมชน พระสงฆ์ และชาวบ้าน มารับสิ่งของช่วยเหลือจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดด้วยความทราบซึ้งใจ (ขอบคุณภาพข่าว :อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพองค์กร)