วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.10 น. ณ  หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.ภัทริยา  พรหมราษฏร์  คณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  พร้อมด้วยรองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์  และบุคลากรในสังกัด  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ  กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9   ซึ่งเป็นคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมพิธีกับทางหน่วยงานราชการภายในจังหวัดร้อยเอ็ดในฐานะมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาของจังหวัด