โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2560        การบูรณาการ English to STEM ในชั้นเรียน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด dsc_9802

dsc_9806 dsc_9812 dsc_9818 dsc_9820 dsc_9823 dsc_9824 dsc_9825 dsc_9834 dsc_9835 dsc_9838 dsc_9839 dsc_9840 dsc_9845 dsc_9849 dsc_9851 dsc_9857