เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และบุคลากร ร่วมประกอบพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ประกอบพิธีฯ ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสสำคัญที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สำนักพระราชวัง จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ บรมราชินีนาถ ที่ลานพระราชวังดุสิต ขณะที่จังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีฯ ที่วัดมหาชัย พระอาราม18644370_1913126405568279_955658269_n 18644347_1913126718901581_1366428899_n18678845_1913126458901607_1801899792_n 18685259_1913126372234949_1071139084_n 18685626_1913126438901609_549261300_n 18685656_1913126422234944_915517734_n 18685737_1913126452234941_1785527203_n