การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ครั้งที่ 5(116)/2560  วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชืพกรีนวิว

dsc_0123 dsc_0264 dsc_0251 dsc_0244 dsc_0239 dsc_0228 dsc_0215 dsc_0214 dsc_0212 dsc_0205 dsc_0203 dsc_0199 dsc_0198 dsc_0184 dsc_0182 dsc_0179 dsc_0175 dsc_0172 dsc_0171 dsc_0170 dsc_0169 dsc_0163 dsc_0162 dsc_0161 dsc_0160 dsc_0159 dsc_0157 dsc_0156 dsc_0155 dsc_0154 dsc_0152 dsc_0149 dsc_0148 dsc_0147 dsc_0143 dsc_0141 dsc_0134 dsc_0131 dsc_0128 dsc_0125

Share via
Copy link
Powered by Social Snap