รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 11 เมษายน  พ.ศ.2566  เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย  ประธานเปิดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี วันสงกรานต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ในกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และขอพรจากท่านอดีตอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยฯ   โดยมีรองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยความชื่นชมยินดีและเต็มไปด้วยความสุข  #reru #www.reru.ac.th

Share via
Copy link
Powered by Social Snap