วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดี ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยดานัง สาธารณรัฐเวียดนาม

วันที่ 25 พฤษภาคม  2560  เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี  รองอธิการบดี  ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยดานัง สาธารณรัฐเวียดนาม

dsc_0276 dsc_0277 dsc_0278 dsc_0279 dsc_0280 dsc_0281 dsc_0284 dsc_0285 dsc_0288 dsc_0290 dsc_0294 dsc_0297 dsc_0302 dsc_0303 dsc_0304 dsc_0306 dsc_0307 dsc_0315 dsc_0318 dsc_0322 dsc_0325 dsc_0332 dsc_0334 dsc_0337 dsc_0340 dsc_0341 dsc_0344 dsc_0345 dsc_0353 dsc_0356