มรภ.รอ. ชี้แจงแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ “หนองสิมสาธารณประโยชน์” แก่เทศบาลตำบลมะอึ

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการชี้แจงแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ “หนองสิมสาธารณประโยชน์” แก่เทศบาลตำบลมะอึ บรรยายโดย อาจารย์ ดร. วัชรากรณ์ วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ บรรยากาศเต็มไปด้วยความร่วมมือ ที่อยากเห็นการพัฒนา ก้าวต่อไป

dsc_0085

dsc_0008 dsc_0015 dsc_0025 dsc_0042 dsc_0043 dsc_0045 dsc_0047dsc_0055  dsc_0061 dsc_0063 dsc_0064 dsc_0065 dsc_0066 dsc_0071 dsc_0078 dsc_0081 dsc_0084