โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 ณ โรงแรมสเปลนดิด แอท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560

-ขอบคุณข่าวและภาพข่าวจาก คุณนิศรา วงสุเพ็ง

18834725_1916743268539926_1228504979_n18834561_1916743298539923_1446752399_n18902013_1916743308539922_1418943381_n18928213_1916743398539913_1796065043_n18902905_1916744925206427_1263374648_n18902560_1916745105206409_1445318941_n18871580_1916745098539743_528584766_n18870894_1916745101873076_1992363036_n18834382_1916745091873077_1077021691_n18834465_1916745111873075_267370324_n18871327_1916745108539742_2118821427_n18834323_1916744921873094_1142308864_n18816813_1916762921871294_1324306829_n

18817031_1916762925204627_2093191768_n      18834765_1916762911871295_1163702168_n 18835150_1916762918537961_1494623552_n  18871091_1916762915204628_480558460_n