วันที่ 9 มิถุนายน 2560 การสอบสัมภาษณ์ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนนักศึกษาภาค ปกติ คณะครุศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 9  มิถุนายน  2560  การสอบสัมภาษณ์ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนนักศึกษาภาค ปกติ คณะครุศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์

dsc_0491 dsc_0524 dsc_0521 dsc_0515 dsc_0509 dsc_0507 dsc_0505 dsc_0501 dsc_0500 dsc_0499 dsc_0498 dsc_0496 dsc_0560 dsc_0554 dsc_0548 dsc_0542 dsc_0538 dsc_0530 dsc_0525 dsc_0587 dsc_0581 dsc_0578 dsc_0572 dsc_0571 dsc_0568 dsc_0562