คณะนิติรัฐศาสตร์ มรภ.รอ.จัดโครงการจัดการความรู้และพัฒนาอาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการจัดการความรู้และพัฒนาอาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี เกษมทรัพย์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดการความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะนิติรัฐศาสตร์ และเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์คณะนิติรัฐศาสตร์ให้ดำรงตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น ภายในโครงการรับฟังการเสวนาเรื่อง การวางแผนเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยธร ไชยวิเศษ และเรื่องฝึกปฏิบัติและนำการเขียนลงงานทางวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ เฉลา ประเสริฐสังข์ จากนั้นคณาจารย์ ได้ร่วมกันเขียนตำราเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

dsc_0186dsc_0156

dsc_0148dsc_0155

 

dsc_0160dsc_0164

 

dsc_0165dsc_0166

 

dsc_0171dsc_0174dsc_0173dsc_0182dsc_0181dsc_0184

dsc_0187dsc_0188

dsc_0190dsc_0192

dsc_0193dsc_0195

Share via
Copy link
Powered by Social Snap