คณะนิติรัฐศาสตร์ มรภ.รอ.จัดโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ การให้ข้อมูลเชิงเตือนภัยเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติและโครงการ Work and Travel

 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ การให้ข้อมูลเชิงเตือนภัยเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติและโครงการ Work and Travel ขึ้น โดยมี ท่าน ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิด การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและรณรงค์/ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ความรู้เตือนภัยแก่แรงงานไทย สตรีไทย เยาวชน และนิสิต/นักศึกษา เกี่ยวกับขั้นตอนการในการเตรียมตัวก่อนตัดสินใจเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ รู้เท่าทันและหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์หรือการค้าแรงงานข้ามชาติ

dsc_0003 dsc_0006 dsc_0007 dsc_0009 dsc_0012 dsc_0018 dsc_0020 dsc_0026 dsc_0028 dsc_0046 dsc_0048 dsc_0066 dsc_0077 dsc_0083 dsc_0086 dsc_0089 dsc_0091 dsc_0095 dsc_0096 dsc_0098 dsc_0103 dsc_0105 dsc_0107 dsc_0109 dsc_0111 dsc_0114 dsc_0115 dsc_0118 dsc_0122 dsc_0132 dsc_0136dsc_0145

ทั้งนี้มีนักศึกษา สนใจเข้าร่วมจำนวน 170 คน โดยนักศึกษาจะได้ร่วมกันรับฟังบรรยายเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ และ Work and Travel โดยคณะวิทยากร จาก กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ นำโดยนายธาตรี เชาวชตา ผู้อำนวยการกอง กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศกรมการกงสุล