มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมใจถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  เวลา 13.09 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  อาจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  เป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษา  ประจำปี 2560  ณ วัดสว่างอารมณ์  บ้านดงกลาง ตำบลเกาแก้ว อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

  dsc_0614dsc_0614 dsc_0621 dsc_0638 dsc_0642 dsc_0648 dsc_0649dsc_0650 dsc_0656 dsc_0663 dsc_0675 dsc_0677 dsc_0687 dsc_0704dsc_0709dsc_0709 dsc_0730 dsc_0725 dsc_0724 dsc_0716 dsc_0711dsc_0738dsc_0744 dsc_0745 dsc_0746 dsc_0749 dsc_0755 dsc_0762 dsc_0776dsc_0779 dsc_0780 dsc_0787 dsc_0791 dsc_0792 dsc_0798 dsc_0799 dsc_0808 dsc_0809 dsc_0815 dsc_0817 dsc_0826 dsc_0828 dsc_0831

Share via
Copy link
Powered by Social Snap