วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  เวลา 16.00 น.  ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัจธรรม พรทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักกีฬาเข้าพิธีเปิดร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 “คชสารเกมส์”  วันที่ 1-3 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร  ผู้ฝึกสอน นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฯ ทั้งนี้ยังมีผู้ปกครองร่วมให้กำลังใจถึงขอบสนามด้วย  #www.reru.ac.th #RERU