โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมใจถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.09 น. อาจารย์นิถินาถ  อุดมสันต์  ผู็อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษา  ประจำปี 2560  ณ วัดตาลวนาราม    บ้านเหล่าแขม ตำบลเกาแก้ว อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก และช่วยพัฒนาวัดด้านความสะอาดด้วยอิ่มบุญกันทั่วหน้า

dsc_0836 dsc_0841 dsc_0844 dsc_0847 dsc_0851 dsc_0853 dsc_0855 dsc_0859 dsc_0861 dsc_0864 dsc_0868 dsc_0872 dsc_0873 dsc_0874 dsc_0875 dsc_0877 dsc_0878 dsc_0879 dsc_0882 dsc_0884 dsc_0889 dsc_0895 dsc_0897 dsc_0899 dsc_0904 dsc_0906 dsc_0910 dsc_0912 dsc_0913 dsc_0918 dsc_0923 dsc_0924 dsc_0927 dsc_0929 dsc_0934 dsc_0936 dsc_0937 dsc_0941 dsc_0947 dsc_0952 dsc_0955 dsc_0963 dsc_0967 dsc_0970 dsc_0972 dsc_0974 dsc_0977 dsc_0985 dsc_0988 dsc_0989 dsc_0993 dsc_0996 dsc_1001 dsc_1004 dsc_1008 dsc_1012 dsc_1019 dsc_1032 dsc_1050 dsc_1054 dsc_1057 dsc_1059 dsc_1060 dsc_1061 dsc_1062 dsc_1067 dsc_1069 dsc_1086