เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา  10.00 น. ณ โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดนายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากรภายในหน่วยงาน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยมีนายแพทย์ บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ เป็นประธาน ในการประชุม พร้อมด้วยพยาบาลวิชาชีพ คณะผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมหารือโดยพร้อมเพรียงกัน  #RERU  #www.reru.ac.th