วันจันทร์ที่ 27พฤศจิกายน 2566เวลา 18.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย ได้รับมอบหมายจากรักษาราชการแทนอธิการบดี ให้ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 25ประจำปี 2566 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้ความร่วมมือในการจัดขบวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ใต้ร่มพระบารมี  ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีฯ  ซึ่งมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวร้อยเอ็ด และนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ ให้ความสนใจเดินทางมาร่วมงาน ร่วมลอยกระทงเป็นจำนวนมาก และชมขบวนแห่กระทงประทีปจาก 12เมืองร่วมสมัย และร่วมลอยพระประทีปพระราชทาน พร้อมชมการแสดง แสง สี เสียง ชุด งามสายธาร น้ำพระทัย ระยิบพราย พระบารมี #RERU #www.reru.ac.th