มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจัดสอบคัดเลือกนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจัดสอบคัดเลือกนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560  รอบที่ 2

dsc_7433 dsc_7479 dsc_7477 dsc_7476 dsc_7475 dsc_7473 dsc_7472 dsc_7471 dsc_7469 dsc_7467 dsc_7466 dsc_7464 dsc_7463 dsc_7462 dsc_7460 dsc_7457 dsc_7456 dsc_7453 dsc_7435