วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567  เวลา 08.00 น.  ณ โรงยิมศรีรัศมิ์ยุวชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาสีสายสัมพันธ์  สาธิตฯ เกมส์  ครั้งที่14  ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัจธรรม พรทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร  นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฯ  กีฬาสีสายสัมพันธ์  สาธิตฯ เกมส์  ครั้งที่14   ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรกร  วงศ์คำจนทร์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสี สายสัมพันธ์  สาธิตฯ เกมส์  ครั้งที่14  ในครั้งนี้  พร้อมชมการแสดงพิธีเปิด มอบใบประกาศและโล่รางวัล ให้กับนักกีฬา  ทั้งนี้ยังมีผู้ปกครองร่วมเชียร์และร่วมให้กำลังใจนักกีฬาถึงขอบสนามด้วย #RERU #www.reru.ac.th