วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567เวลา 16.39 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีแห่พระอุปคุตพระราชทาน ประดิษฐานในงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2567  ณ บริเวณท่าลอยพระประทีปพระราชทาน บึงพระลานชัย ไปยัง บริเวณลานพระพุทโธดม เกาะกลางบึงพลาญชัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด  รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมในพิธีและร่วมขบวนแห่พระอุปคุต โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้จัดขบวนเทิดพระเกียรติฯ 72 พรรษา  ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์  พร้อมพี่น้องประชาชน เข้าร่วมขบวนเป็นจำนวนมาก

        ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชน ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างประเทศ ร่วมชมงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2567ระหว่างวันที่ 15 – 17มีนาคม 2567ผู้เข้าร่วมจะได้รับความสนุกสนาน อิ่มทั้งบุญ อิ่มทั้งใจไปด้วยกัน  ได้รับความสนุกสนาน อิ่มทั้งบุญ อิ่มทั้งใจไปด้วยกัน “มาเอาบุญผะเหวด มาฟังเทศน์มหาชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด นำกันเด้อพี่น้อง”#RERU #www.reru.ac.th