ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายกสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด