วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 09.09 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี    โดยมีรองอธิการบดี  ผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษา  ร่วมกิจกรรม ณ อาคารหอประชุม  60 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ซึ่งท่านประธานได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล  พร้อมนำรองอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียงกัน มีผู้เข้าร่วมพิธีเป้นจำนวนมาก  #RERU #www.reru.ac.th