คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ความต่างหลากหลาย สู่ความเสมอภาค ใน โครงการสตรีอีสานโสเหร่ หัวข้อโสเหร่ “มุมมองลุซ อิริกาเรย์กับความเสมอภาค: เข้าใจตน ปรับใช้ในชีวิตและอาชีพ (Luce Irigaray Lens and Equality: Understand yourself for Applying your life and career)”วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงแรมราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดลิงก์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ :

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeoCzL6aYU_y…/viewform