สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ในสิริอายุ 67 พรรษา ผ่านเว็บไซต์ หน่วยราชการในพระองค์ ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2567

โดยมีขั้นตอนการถวายพระพรดังนี้ วิธีถวายพระพร กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ผ่านเว็บไซต์

1. ขั้นเริ่มต้นให้ท่านผู้อ่านเข้าไปยังเว็บไซต์ https://www.royaloffice.th/ จากนั้นคลิก “ร่วมลงนามถวายพระพร”

2. กรอกข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็น เช่น ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน/ที่อยู่ (ถ้ามี) และหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี) พร้อมติ๊กเครื่องหมายถูก “ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ”

3. จากนั้นคลิก “ลงนามถวายพระพร” ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นการลงนาม