มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา รัชการลที่ 10

วันที่ 28  กรกฏาคม  2560  เวลา 09.29 น.  ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  โดยมีข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง และนักศึกษาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากdsc_4486 dsc_4495 dsc_4498 dsc_4503 dsc_4504dsc_4508 dsc_4511 dsc_4512 dsc_4515 dsc_4517 dsc_4521 dsc_4525 dsc_4542 dsc_4549 dsc_4558 dsc_4563 dsc_4564 dsc_4571 dsc_4575 dsc_4580 dsc_4581 dsc_4582 dsc_4584 dsc_4587 dsc_4596 dsc_4599 dsc_4601 dsc_4602 dsc_4614 dsc_4619 dsc_4638 dsc_4643 dsc_4647 dsc_4655 dsc_4659 dsc_4667 dsc_4689 dsc_4703 dsc_4706 dsc_4716 dsc_4719 dsc_4738 dsc_4755 dsc_4758 dsc_4773 dsc_4779 dsc_4793 dsc_4797 dsc_4799 dsc_4847dsc_4863 dsc_4871dsc_4884 dsc_4891dsc_4910