ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศNU5RERU

วันที่ 1  สิงหาคม  2560 เวลา 09.29 น. ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ NU5RERU  นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

dsc_4932 dsc_4937 dsc_4941 dsc_4943 dsc_4944 dsc_4946 dsc_4952 dsc_4956 dsc_4957 dsc_4966 dsc_4971 dsc_4981 dsc_4983 dsc_4985 dsc_4988 dsc_5006 dsc_5007 dsc_5012 dsc_5014 dsc_5017 dsc_5021 dsc_5038 dsc_5065 dsc_5073 dsc_5087