รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานพิธีมอบหมวกและเสื้อ แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560  เวลา 13.09 น. รักษาราชการแทนอธิการบดี อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ  เป็นประธานพิธีมอบหมวกและเสื้อ  แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์  ชั้นปีที่ 3  ประจำปี 2560  ณ  ห้องประชุมชั้น 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 56 พรรษา  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  มีผู้บริหารทางการพยาบาล  และมีแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากdsc_5280 dsc_5285 dsc_5287 dsc_5289 dsc_5292 dsc_5297 dsc_5304 dsc_5311 dsc_5312 dsc_5313 dsc_5321 dsc_5324 dsc_5327 dsc_5332 dsc_5336 dsc_5340 dsc_5357 dsc_5361 dsc_5363 dsc_5365 dsc_5370 dsc_5376 dsc_5381 dsc_5384 dsc_5390 dsc_5396 dsc_5404 dsc_5439 dsc_5467 dsc_5479 dsc_5480 dsc_5484 dsc_5500 dsc_5512 dsc_5516 dsc_5519 dsc_5526 dsc_5537 dsc_5539 dsc_5546 dsc_5550 dsc_5554 dsc_5561 dsc_5567 dsc_5575 dsc_5582 dsc_5589 dsc_5593 dsc_5598 dsc_5603 dsc_5604 dsc_5612 dsc_5618 dsc_5631 dsc_5632 dsc_5656 dsc_5659 dsc_5666 dsc_5668 dsc_5673 dsc_5682 dsc_5687 dsc_5693 dsc_5697 dsc_5698 dsc_5716