การแข่งขันปั่นจักรยานพิชิตลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 2 “เกาะแก้วปั่นรวมใจ เทิดไท้องค์ราชินี”

วันอาทิตย์ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยเทศบาลตำบลเกาะแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลตำบลเกาะแก้ว และชมรมจักรยานตำบลเกาะแก้ว ได้จัดการแข่งขันปั่นจักรยานพิชิตลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 2 “เกาะแก้วปั่นรวมใจ เทิดไท้องค์ราชินี” บนเส้นทางธรรมชาติ ลัดเลาะทุ่งข้าวเขียวขจี ตลอดริมฝั่งแม่น้ำชีของอำเภอเสลภูมิ อำเภอธวัชบุรี อำเภอทุ่งเขาหลวง และ อำเภอโพนทอง ระยะทาง 56 กิโลเมตร (VIP. ระยะทาง 20 กิโลเมตร) โดยมีท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน และมีท่านอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

 dsc_0005 dsc_0006 dsc_0007 dsc_0008 dsc_0009 dsc_0010dsc_0001dsc_0018 dsc_0019   dsc_0013dsc_0020 dsc_0021 dsc_0026 dsc_0031 dsc_0032 dsc_0035 dsc_0036 dsc_0042 dsc_0046 dsc_0048 dsc_0051 dsc_0055 dsc_0064 dsc_0076 dsc_0079 dsc_0083 dsc_0088 dsc_0090 dsc_0094 dsc_0102 dsc_0108 dsc_0112 dsc_0121 dsc_0125 dsc_0128 dsc_0136 dsc_0140 dsc_0146 dsc_0150 dsc_0153 dsc_0158 dsc_0160 dsc_0164 dsc_0171 dsc_0174 dsc_0182dsc_0187

1.เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายให้กับประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง 2.เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเลย 3.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันจักรยานเป็นกิจกรรมประจำปีของตำบลเกาะแก้วโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 14 ประเภท 1.รุ่นทั่วไป (เสือหมอบ และ เสือภูเขา) มี 13 ประเภท รวมระยะทาง 56 กิโลเมตร 2. รุ่น VIP. และ รุ่นท้องถิ่น (ชาวบ้านในตำบลเกาะแก้ว) มี 1 ประเภท รวมระยะทาง 20 กิโลเมตร