มหาวิทยาลัยราชถัฏร้อยเอ็ด ต้อนรับผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

รักษาราชการแทนอธิการบดี อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ  นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาต้อนรับผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  รวมถึงประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยท่านพลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี

dsc_7046 dsc_7057 dsc_7062  dsc_7078 dsc_7083 dsc_7092 dsc_7094 dsc_7097 dsc_7098 dsc_7105  dsc_7118 dsc_7137 dsc_7163 dsc_7180 dsc_7183 dsc_7189 dsc_7191 dsc_7197 dsc_7202 dsc_7204 dsc_7208 dsc_7218 dsc_7226 dsc_7231 dsc_7236 dsc_7241 dsc_7245 dsc_7255 dsc_7267 dsc_7276 dsc_7303 dsc_7320 dsc_7345 dsc_7352 dsc_7412 dsc_7414 dsc_7426 dsc_7428