รักษาราชการแทนอธิการบดี ต้อนรับ พลโท จเรศักดิ์ อานุภาพ ประธานกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ  รักษาราชการแทนอธิการบดี  ต้อนรับ พลโท  จเรศักดิ์  อานุภาพ  ประธานกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) และ ดร.ตวง  อันทะไชย  ประธานกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)  เนื่องในการประชุมสัมมนาแก้ปัญหาการประกอบการกิจการรถตู้ของประเทศไทย  วันที่ 19  สิงหาคม  2560  ณ อาคารหอประชุม  60 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จัดโดยสมาคมผู้ประกอบการรถตู้ภาคอีสาน  และมีผู้ประกอบการกิจการรถตู้ภาคเหนือ ภาคใต้ เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วยdsc_8650 dsc_8651 dsc_8656 dsc_8660 dsc_8662 dsc_8668 dsc_8669 dsc_8672 dsc_8677 dsc_8682 dsc_8690 dsc_8704 dsc_8706 dsc_8708 dsc_8715 dsc_8724 dsc_8731 dsc_8740 dsc_8754 dsc_8755 dsc_8765 dsc_8772 dsc_8776 dsc_8792 dsc_8807 dsc_8811 dsc_8822 dsc_8823 dsc_8824 dsc_8848 dsc_8857 dsc_8862 dsc_8868 dsc_8872 dsc_8881 dsc_8890