วันนี้ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 14.39 น. ณ สนามหญ้าหน้าอาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นประธานปลูกต้นดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดีคณะครุศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้ทุกฝ่ายงาน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มีส่วนร่วมแสดงออกความจงรักภักดี และถวายอาลัยอย่างสุดซึ้ง ในวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้ดอกดาวเรืองออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศ ในห้วงเดือน ตุลาคม 2560

dsc_0134 dsc_0135 dsc_0136 dsc_0138 dsc_0141 dsc_0143 dsc_0151 dsc_0162 dsc_0164 dsc_0167 dsc_0169 dsc_0170 dsc_0171 dsc_0172 dsc_0173 dsc_0174 dsc_0175 dsc_0182 dsc_0184  dsc_0190