มรภ.รอ. เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่พระเมรุมาศจำลอง มณฑลพิธี ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์    บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีวางดอกไม้จันทน์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี โดยตั้งแต่เริ่มเปิดให้มีการประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เมื่อเวลา 09.00 น. ได้มีประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และอำเภอใกล้เคียงได้เดินทางเป็นจำนวนมาก

22519516_10212746426469993_1498453211364483754_n 22688777_1601132913281267_4430865246294538093_n 22728741_10209758765835168_9060055177944194073_n22728837_1982541128680365_6505032009552699983_n22728829_10208569147660741_8580908611272651554_n22728865_1690950054257869_970791522646569130_n22728946_2017648294919827_8429020579064564415_n22728882_1740208922690356_4830724651843922066_n22728895_10208426029523204_7932261934185786956_n        22729088_1972021273068955_1997732083497735613_n 22728928_10154951444801846_9016117048156343407_n 22728938_10212746425589971_4199987200195597178_n      22728956_10214321069763577_1812319084989836852_n 22729202_1621363987909939_1259286846488646161_n 22730076_151475448796296_4205338463071458924_n 22728871_10209760753884868_8066945157983912571_n22728652_1988042401410012_3458933638228865524_n22729104_1601133036614588_3824193511296552996_n22729001_1601133169947908_5406467855857204094_n 22730226_333301987141891_7715798146770586705_n 22730414_333301120475311_764639478756939619_n 22730547_1727333557299807_7609349322436857328_n 22780163_1471494359606547_1603793627582955061_n 22780333_1621363984576606_5121986077181746273_n 22780365_333301163808640_6526420328436852329_n 22780409_1716865341666783_8862291126085459437_n22788660_496436414082839_3987593806546734205_n 22780610_151473722129802_2664896143816128553_n 22728910_1779614912072348_3899149934857334150_n22780612_333301160475307_6138618263789959825_n 22780683_1988042394743346_9166121840526583878_n       22789113_1740208912690357_7486105101491003197_n 22788817_1779614865405686_6884044716116438345_n22789220_1691286047557603_7209498176980580847_n22789077_703257783193914_7656393401025112570_n 22814002_333434957128594_1982831372886583423_n22813985_1542909979090786_8797775677197891414_n  22814032_496436464082834_7689763961885262216_n 22814105_10208424905415102_1230638525121122955_n 22814200_2017783508239639_639921851817452160_n 22814252_333301983808558_6938330574216959121_n 22814365_1621363914576613_9076674315742103107_n 22814414_1568660769857409_995509796905735895_n 22814506_1640431019348964_5240611794769735783_n 22815170_1496323710423469_8761496423420100444_n 22815178_1542910005757450_2166764436924166865_n 22815322_1542909869090797_3621340619885459626_n 22815402_1601132979947927_6084118923131064308_n 22852078_333301127141977_2439249951406249655_n 22852886_496464824079998_1951264500561070681_n