เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. พระเดชพระคุณฯ พระมงคลรัตนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้ความเมตตาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยอ็ด ได้ถวายการต้อนรับ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมาโดยมีครูอาสาในโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ตั้งแต่รุ่นที่ 1 – 5 จำนวน 7 คน คือ อาจารย์ราชันย์ เจริญแก่นทราย อาจารย์คมศิลป์ พลแดง อาจารย์อณิสณี แทนอาษา อาจารย์ธวัชชัย ศิลปโชค ดร.ธนวัฒน์ บุตรทองทิม อาจารย์ชัชวาล สร้อยกุดเรือ อาจารย์อุมาพร ไวยารัตน์ อาจารย์พิริยา พิทยาวัฒนชัย และอาจารย์ทักษพรสุทธิธรรม  และในการนี้ได้นำนายปริญญา ประเสริฐสังข์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน เรียกว่า “ครูปี” ที่กำลังจะเดินทางภายในเดือนธันวาคม 2560 เข้ากราบรายงานตัวอย่างไม่เป็นทางการ

 dsc_1215dsc_1242dsc_1273dsc_1214dsc_1217dsc_1220 dsc_1221 dsc_1224 dsc_1229   dsc_1254 dsc_1257    dsc_1276 dsc_1281 dsc_1283