เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยอ็ด ร่วมให้การต้อนรับพลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อติดตามรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และตรวจเยี่ยมเรือเครื่องผลักดันน้ำจากกองทัพเรือ ที่สะพานธวัชดินแดงจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 30 เครื่อง และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

dsc_1296 dsc_1300 dsc_1308 dsc_1314 dsc_1317 dsc_1324 dsc_1328 dsc_1339 dsc_1348 dsc_1354 dsc_1356 dsc_1357 dsc_1360 dsc_1376 dsc_1382 dsc_1384 dsc_1387 dsc_1394dsc_0001 dsc_0006 dsc_0008 dsc_0013  dsc_1409 dsc_1413 dsc_1415 dsc_1419 dsc_1421dsc_0022