เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 06.09 น. ที่บริเวณหน้าอาคารหอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญตักบาตรและอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันราชภัฏ

dsc_4288

dsc_4285 dsc_4284 dsc_4283 dsc_4276 dsc_4278 dsc_4279 dsc_4280 dsc_4282 dsc_4272 dsc_4271 dsc_4270 dsc_4265 dsc_4264 dsc_4252 dsc_4253 dsc_4256 dsc_4259 dsc_4263 dsc_4251 dsc_4250 dsc_4249 dsc_4247 dsc_4246 dsc_4235 dsc_4237 dsc_4241 dsc_4242 dsc_4245 dsc_4231 dsc_4228 dsc_4378 dsc_4367 dsc_4364 dsc_4341 dsc_4342 dsc_4360 dsc_4361 dsc_4362 dsc_4334 dsc_4332 dsc_4328 dsc_4327 dsc_4304 dsc_4298 dsc_4299