เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณบึงพลาญชัย ทั้งนี้ยังได้ประดิษฐ์กระทง  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่า สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับสาขาวิชาศิลปะศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ประดับรถแห่และประดิษฐ์กระทงใหญ่ เพื่อเข้าร่วมในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2560 ที่ทางจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” และถือเป็นการจัดงานประเพณีลอยกระทงที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน  ชูไฮไลท์ “ลอยกระทงรวงข้าว” ประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิโลกควบคู่การท่องเที่ยว อีกทั้งสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานถ้วยรางวัล สำหรับการประกวดกระทงใหญ่ ในปีนี้ด้วย

dsc_0010 dsc_0016 dsc_0021 dsc_0023 dsc_0027 dsc_0033 dsc_0039 dsc_0040 dsc_0041 dsc_0042 dsc_0045 dsc_0064 dsc_0065 dsc_0066 dsc_0067 dsc_0068 dsc_0069 dsc_0070 dsc_0071 dsc_0072 dsc_0073 dsc_0080 dsc_0103 dsc_0104 dsc_0111 dsc_0114 dsc_0123

สำหรับการจัดงานประเพณี สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีปจังหวัดร้อยเอ็ด ในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 2 และ 3 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 มีการประกวดธิดาสาเกตนคร การประกวดรำวงสมมาน้ำ ผู้รำทั้งหมด 1,000 คู่ การประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ  การแสดงศิลปินนักร้องต่างๆ ในส่วนวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 มีพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองตั้งแต่เช้าตรู่ ช่วงเย็นชมขบวนแห่ประกอบแสง สี เสียง จาก 12 หัวเมือง พิธีอัญเชิญพระประทีปพระราชทานลงลอย ท่าน้ำหน้าบึงพลาญชัย ประชาชนร่วมลอยกระทง และชมการแสดงจากศิลปินอื่นๆอีกมากมาย