เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ Ms.Alice M. Murray (คุณอลิช เอ็ม เมอร์เรย์) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาภาษาอังกฤษแห่งภูมิภาค สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการนี้สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดยสำนักการศึกษาภาษาอังกฤษแห่งภูมิภาค (RELO:Regional English Language Office) ได้กำลังพิจารณาการคัดเลือกอาสาสมัครสัญชาติอเมริกันจากสหรัฐอเมริกาเพื่อมาปฏิบัติงานด้านการศึกษาในสถาบันต่างๆในต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นสถาบันหนึ่งในประเทศไทยที่ทางสถานทูตฯได้เล็งเห็นศักยภาพว่ามีความเป็นไปได้ในการรับสมัครอาสา และสร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษาร่วมกัน

dsc_0128 dsc_0131 dsc_0133 dsc_0135 dsc_0136 dsc_0141 dsc_0146 dsc_0148 dsc_0153 dsc_0156 dsc_0158 dsc_0163 dsc_0165 dsc_0167 dsc_0169 dsc_0175 dsc_0177 dsc_0180 dsc_0181 dsc_0182 dsc_0185 dsc_0192 dsc_0195 dsc_0196 dsc_0207 dsc_0212 dsc_0223 dsc_0224 dsc_0225 dsc_0227 dsc_0229 dsc_0231 dsc_0235 dsc_0239