เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 11(231)/2560 ขึ้น ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมประชุม

dsc_0240 dsc_0243 dsc_0252 dsc_0257 dsc_0266 dsc_0272 dsc_0279 dsc_0291 dsc_0310 dsc_0313 dsc_0315 dsc_0316 dsc_0318 dsc_0323dsc_0321   dsc_0324 dsc_0326 dsc_0327 dsc_0328 dsc_0329 dsc_0332 dsc_0333 dsc_0334 dsc_0335 dsc_0340 dsc_0342 dsc_0343 dsc_0346 dsc_0347 dsc_0349 dsc_0353 dsc_0358 dsc_0359 dsc_0360