นายเลิศบุศย์  กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู่้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา” ณ ห้องประชุม รองศาสตรจารย์ ดร.ทองคูณ  หงษ์พันธุ์ 1  ในการอบรมครั้งนี้มีคณะครู บุคลากรทางด้านสุขศึกษาและพลศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดอนุเคราะห์สถานที่จัดอบรมและใช้สนาม  สนามกีฬาในร่ม ในการฝึกภาคปฏิบัติของโครงการนี้ด้วย..dsc_3412 dsc_3419 dsc_3427 dsc_3438 dsc_3447 dsc_3462 dsc_3470 dsc_3482 dsc_3485 dsc_3486 dsc_3491 dsc_3497 dsc_3499 dsc_3500 dsc_3502 dsc_3513 dsc_3515 dsc_3522 dsc_3525  dsc_3543 dsc_3552 dsc_3556 dsc_3571 dsc_3583 dsc_3621 dsc_3650