เมื่อวันที่ 19-20 พฤษจิกายน พ.. 2560 ที่ผ่านมา ท่าน อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยบุคลากรของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และประชุมหารือเพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับตัวแทนผู้บริหารจาก Sam Houston State University ได้แก่ Prof.Dr.Stacy Edmonson, Dean of College of Education และ Prof.Dr.Debra Price, Associate Dean of Graduate Program ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

23772297_10209918342704490_528806401_n23782289_10209918343304505_948650607_n23845115_10209918342984497_2108417808_n 23805328_10209918342904495_1482261769_n  23782251_10209918342864494_1072856585_n 23772205_10209918342744491_997607160_n  23781952_10209918343544511_596425330_n23782008_10209918342944496_108568654_n   23772441_10209918343264504_754150418_n23782020_10209918342584487_28408890_n